Betesgång


Betesgång och juverhälsa

Betesperioden innebär oftast en liten risk för nya juverinfektioner och mastit men vissa riskfaktorer finns som kan leda till juverhälsoproblem. Exempel på sådana är skador på spenar/juver på grund av vassa buskar eller taggtråd, flugor, blöta och smutsiga betesmarker och drivgångar samt vatten av dålig kvalitet. Andra möjliga riskfaktorer är felaktig mjölkningsordning och värmestress. Dessa riskfaktorer anses starkt bidragande till den så kallade sommartoppen i celltal som brukar ses under slutet av sommaren.

Så får du friska kor på bete

Undvik sommartoppen genom att:
- upprätthålla goda smittskydds- och hygienrutiner även under sommaren.
- tillämpa mjölkningsordning enligt juverhälsa även under sommaren.
- stärk kornas motståndskraft genom god foder-, vatten- och omgivningshygien. 
- undvik att utsätta korna för värmestress.


Bild. Betesperioden är viktig för kornas hälsa och välmående. Foto: Bengt Ekberg, SVA.


Fördjupning
Läs mer om sommartoppen i följande dokument "Ligger dina kor på sommartoppen?". 
Läs mer om bete i dokumentet "Bete. Praktiska lösningar och management". 
Läs mer i dokumentet "Bete och ungdjur". 
Läs mer om bete och robotmjölkning i dokumentet "Bete och AMS". 
Läs mer om värmestress och hur den kan förebyggas här: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/varmestress/ 


Senast uppdaterat 2024-02-04