Från embryo till kalvning


Juvrets utveckling från embryo till kalvning

Juvrets utveckling börjar tidigt under dräktigheten oavsett fostrets kön. När kalven föds finns spenar och grunden till den mjölkbildande vävnaden. Viktig utveckling av juvret sker delvis runt kvigans könsmognad men främst under den andra halvan av kvigans dräktighet. Under sista månaden innan kalvning ökar antalet mjölkbildande celler kraftigt och produktionen av råmjölk (kolostrum) kommer igång. 
 

Fördjupning
I dokumentet ”Utveckling av juvret från embryo till kalvning” kan du läsa mer om juvrets tidiga utveckling.
 

 


Senast uppdaterat 2024-02-02