Botryomykos


Symtom och förekomst

Vid botryomykos (botrys = vindruvsklase; myces = svamp) i juvret ses kroniska granulationssvulster i juverhuden och eventuellt inne i juvret (Bild). Namnet kommer av att förändringarna liknar de vid aktinomykos. Storleken på svulsterna och spridningen i huden varierar. Sjukdomen är ovanlig.


Bild. Botryomykos i juvret orsakad av Staphylococcus aureus. Foto: Karin Persson Waller, SVA.

Orsaker

Bildningen av granulom orsakas av hudinfektion med bakterier eventuellt i samband med någon sorts hudskada. Troligen är det vanligen Staphylococcus aureus som orsakar botryomykos men fynd av streptokocker och Pseudomonas aeruginosa har också rapporterats.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Utseendet är ganska typiskt men om man vill vara säker på diagnosen kan man ta en biopsi för histopatologisk undersökning och bakteriologisk odling. Behandling är inte aktuell utan slakt rekommenderas.


Senast uppdaterat 2024-02-12