Mekaniska


Många juverstörningar orsakas av någon form av skada. Sådana skador kan till exempel uppstå på spenarna på grund av felaktig maskinmjölkning eller att kon trampar sig på spenarna. Om skadorna påverkar spenkanalen kan de leda till bestående förträngningar vilket påverkar mjölkningen.  

Detaljerad information om blod i mjölken, fistlar, hyperkeratos, kronisk förträngning av spenkanalen, maskinmjölkningsorsakade spenskador, mjölkläckage, mjölkstenar, skär-, slit- och rivskador, spensugning, spentramp, stångningsskador och trögmjölkade spenar ges under respektive underrubrik. 


Senast uppdaterat 2024-02-12