Sinperioden


Sinperioden är tiden mellan sista mjölkningen i en laktation och kalvning. Denna period föregås av sinläggningen som är den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin dvs innan man slutar mjölka kon helt.

För juverhälsan är de första veckorna efter sinläggningen och de sista veckorna innan kalvning viktigast. Under dessa perioder är risken för juverinfektioner störst. En viktig orsak till det är att det inre trycket i juvret är högt eftersom juvret inte mjölkas och mjölk fylls på. Detta leder till ökad risk för mjölkläckage via spenkanalerna. Strax före kalvning kan vissa kor dessutom drabbas av juverödem vilket ytterligare ökar risken för mjölkläckage. Eftersom juvret inte mjölkas under dessa perioder kan bakterier som kommit in i juvret bli kvar i juvret. Andra riskfaktorer under dessa perioder är att spendoppning/sprejning upphör/inte har startat och att stressfaktorer som omgruppering, foderbyten, sämre närmiljö och utfodring kan leda till försämrat allmänt immunförsvar. 

Enligt en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare genomförd i slutet av 2019 finns utrymme för förbättringar i rutiner vid och rådgivning om sinperioden. I samband med den undersökningen har nya rekommendationer om sinperioden tagits fram som finns tillgängliga på sidan om hur man förebygger mastit under sinperioden.


Bild 1. God hygien i kornas närmiljö är viktigt även under sinperioden. Foto: Therese Selén, SVA.

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Under fliken "Laktationscykeln" och i dokumentet ”
Laktationsfysiologi från kalvning till kalvning” kan du läsa mer om sinperioden.
Läs mer om hur man förebygger juverinfektion och mastit under "Sinläggning" på denna webbplats.
Läs mer om hur man förebygger juverinfektion och mastit under "Sinperioden" på denna webbplats.  
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-03