Kemiska hudskador


Symtom och förekomst

Denna typ av hudskada ses oftast på spenarna och är troligen ganska ovanlig. Eftersom orsaken oftast beror på att något gått fel vid spendoppning/-sprejning ses symtomen på flera kor i besättningen. Skadorna på huden uppkommer snabbt och kan vara av varierande omfattning (t ex rodnad, svullnad, hudsprickor, sår, hudflagor). Symtomen kan likna de som ses i samband med olika infektiösa spensjukdomar. Alla hudskador på spenarna ökar risken för juverinfektion och därpå följande mastit. De leder också ofta till problem med mjölkning (försämrat/upphört mjölknedsläpp) på grund av smärta.


Bild. Exempel på spenskador orsakade av kemiska ämnen. Foto: Teat Club International.

Orsaker

Skadorna orsakas av att huden exponerats för någon typ av kemikalie som inte är avsedd för spenhuden eller som använts i för hög koncentration, oftast på grund av något mänskligt misstag. Exempel på orsaker är felblandat spendoppningsmedel och att man av misstag spendoppat/-sprejat med diskmedel. En annan möjlig orsak kan vara direkt exponering för släckt kalk i ströbädden. Om huden (speciellt opigmenterad hud) exponeras för växtsaft från till exempel stora björnlokan kan huden bli inflammerad och få blåsor. Flera virus- och bakterieinfektioner kan också orsaka hudskador på spenar och juver.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är oftast inte aktuell. Orsaken till problemet bör identifieras och åtgärdas. Behandling kan eventuellt ske med mjukgörande och antibakteriellt spendopp/-sprej. För att förebygga denna typ av skador är det viktigt att alltid vara noggrann vid användning av produkter som kommer i kontakt med spen-/juverhud.


Senast uppdaterat 2024-02-12