Försämrat immunförsvar


Kons immunförsvar är viktigt för att hon ska kunna motstå och bekämpa juverinfektioner och därmed minska risken för mastit. För att förebygga mastit är det viktigt att både det lokala (i juvret) och det allmänna immunförsvaret fungerar bra. Exempel på viktiga delar av det lokala immunförsvaret är god förslutning av spenkanalen. Exempel på viktiga delar av det allmänna immunförsvaret är att celler i juvervävnaden snabbt känner igen en infektion och att kons vita blodkroppar fungerar som de ska. 

Faktorer som försämrar det lokala immunförsvaret är till exempel spenskador och mjölkläckage (Bild) medan bland annat stress och bristsjukdomar kan ha negativ påverkan på det allmänna immunförsvaret.


Bild. Mjölkläckage kan öka risken för juverinfektion. Foto: Karin Persson Waller, SVA.

Fördjupning 
Läs mer under ”Juvrets försvar” på denna webbplats och i dokumentet ”Kojuvrets försvar mot infektioner”.


Senast uppdaterat 2024-02-03