Dräktiga kvigor


Dräktiga kvigor och juverhälsa

Kvigans juver kan infekteras med bakterier under olika tidsperioder men risken är troligen störst bland högdräktiga kvigor. Juverinfektion kan leda till skador på juvervävnaden på grund av subklinisk eller klinisk mastit. Dessa skador upptäcks oftast inte förrän vid kalvning genom att kvigan har klinisk mastit eller en eller flera juverdelar som är förstörda och inte producerar mjölk.

Orsaker till juverinfektion och mastit hos kvigor är främst skador på grund av spensugning under uppväxten, juverödem under högdräktighet, dålig hygien i närmiljön och att dräktiga kvigor går tillsammans med mjölkkor eller sinkor med juverinfektion.

Så får du friska kvigor

Se till att djuren får en stressfri uppväxt och får tillräckligt med näring samt vitaminer/mineraler. Om juverödem är vanligt i besättningen bör man se över foderstaten eftersom denna kan påverka riskerna för juverödem.

Det är också viktigt att djuren är rena vilket åstadkoms bäst genom en ren och torr liggyta. Att vid behov minska förekomsten av flugor kan också vara lämpligt. Under betesperioden är det viktigt att undvika taggiga buskar eller annat som kan ge sår på spenarna och om möjligt hålla ner förekomsten av flugor.

Var uppmärksam på om spensugning förekommer. Djur som spensuger bör flyttas eller förses med speciell nosring med taggar. 

För att undvika spridning av juverbakterier från kor till kvigor bör man undvika att hysa dräktiga kvigor tillsammans med mjölkande kor eller sinkor med dålig juverhälsa. Detta är troligen extra viktigt under högdräktigheten. 

Att låta högdräktiga kvigor träffa kor som är helt friska i sina juver är också olämpligt eftersom vissa kvigor kan kalva in med en redan etablerad juverinfektion. Riskerna för smittspridning åt det ena eller andra hållet är allra störst under tidsperioden 3 veckor före kalvningen.


Bild. God hygien i närmiljön är viktig även hos kvigorna. Foto: Therese Selén, SVA.

Fördjupning
Läs mer om Riskfaktorer för dräktiga kvigor på denna webbplats.
Läs om standardrutiner för ungdjursskötsel här:
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/SOP/standardrutin-ungdjur/
Läs mer om "Juverödem" på denna webbplats.
Läs mer om "Spensugning" på denna webbplats.
Läs om bete i dokumentet "Bete och ungdjur". 


Senast uppdaterat 2021-03-31