Perioder under kvigans/kons liv


En mer detaljerad bild av förebyggande åtgärder under olika perioder av kvigans och kons liv (kalvar, dräktiga kvigor, nära kalvning, kalvning, nykalvade kor, mjölkningsperioden, sinläggning, sinperioden) samt under betesgång ges under respektive underrubrik. 

Fördjupning
Läs mer under "Riskfaktorer" under olika perioder på denna webbplats. 


Senast uppdaterat 2024-02-04