Extraspenar/övertaliga spenar


Symtom och förekomst

Extraspenar eller övertaliga spenar är vanligt hos nötkreatur men det finns ingen statistik över förekomsten. Vanligen ses eventuella extraspenar bakom de riktiga spenarna och oftast bakom de bakre spenarna. De är oftast mindre än de normala spenarna. Oftast är de väl skilda från de riktiga spenarna men ibland är de placerade i nära anslutning till dessa och ibland så nära att de är sammanväxta. I vissa fall är det enbart spenen som är övertalig men i andra fall finns även förutsättningar för att även en extra juverdel kan utvecklas men denna är oftast liten. Det går inte att skilja på dessa två varianter hos den unga kalven. Extraspenar kan leda till komplikationer om de sitter nära de riktiga spenarna eftersom detta kan försvåra mjölkning. Det finns också risk för infektion och mastit främst i de fall en extra juverdel utvecklas.


Bild. Exempel på extraspenar baktill på juvret hos en ko. Foto: Therese Selén, SVA.

Orsaker

Medfödd missbildning.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Om det är enkelt att skilja mellan extraspenar och riktiga spenar rekommenderas att extraspenarna tas bort på den unga kvigkalven till exempel när kalven har sederats (fått lugnande medel) i samband med avhorning. Basen av extraspenen lokalbedövas och spenen klipps bort med vass sax (riktas kraniokaudalt). Ingen speciell eftervård krävs. Om det är svårt att bedöma vilken spene som ska bort bör man vänta med borttagningen. Enligt SJVFS 2023:21 (D35/L41) får djurhållare själva under specificerade förutsättningar klippa extraspenar på djur under 1 månads ålder.


Senast uppdaterat 2024-02-12