Sinperioden


Sinperioden och juverhälsa

Sinperioden är tiden mellan sista mjölkningen i en laktation och kalvning. Denna period föregås av sinläggningen som är den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin dvs innan man slutar mjölka kon helt.

För juverhälsan är de första veckorna efter sinläggningen och de sista veckorna innan kalvning viktigast. Under dessa perioder är risken för juverinfektion störst. En viktig orsak till det är ökat inre tryck i juvret som leder till ökad risk för mjölkläckage. Juverödem strax före kalvning kan öka risken ytterligare. Andra riskfaktorer är att spendoppning/sprejning upphör/inte har startat och att stressfaktorer som omgruppering, foderbyten, sämre närmiljö och utfodring kan leda till försämrat allmänt immunförsvar.

Sinperioden är en tid då juvret får vila och då det kan vara aktuellt att behandla vissa kor med subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret (så kallad sintidsbehandling). Chansen att lyckas med antibiotikabehandling av subklinisk mastit bedöms i många fall vara större under sinperioden än under laktationen.  

Så får du friska sinkor

Goda sinläggningsrutiner är viktiga för att minska mjölkproduktionen så mycket som möjligt innan sinperioden. Andra förebyggande faktorer som är viktiga är:
- Ren och torr liggyta.
- Utfodring med foder av god kvalitet och i tillräckliga mängder (inklusive vitaminer och mineraler).
- Undvik stress på grund av överbeläggning och alltför många omgrupperingar och dylikt.

Annat att överväga: 
- Om kon läcker mjölk innan kalvning kan det vara aktuellt att börja mjölka kon innan kalvning. I dessa fall är det viktigt att kalven får råmjölk av god kvalitet från en annan ko när den fötts.

Fördjupning
Läs mer om riskfaktorer under sinperioden här. 
Läs mer om sinläggning och sintidsbehandling här.
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2020-12-02