Juvrets försvar


Juvrets försvar mot infektioner

Kroppens immunförsvar är en förutsättning för att kor, liksom andra djur och människor, ska kunna skydda sig mot alla mikroorganismer (t ex bakterier, virus, parasiter) som omger dem. Försvaret kan indelas i fysiska barriärer samt det medfödda respektive förvärvade immunsystemet.

För juvrets försvar mot bakterier (vanligaste orsaken till mastit) är spenhuden och spenkanalen viktiga fysiska barriärer mot infektion. Dessa faktorer, likväl som urmjölkning, kan mekaniskt hindra bakterier från att ta sig in i juverdelen eller få fäste inne i juverdelens mjölkcisterner innan de orsakar skada.

Andra viktiga delar av försvaret är vita blodkroppar som finns i juvervävnaden och i mjölken. Vissa av dessa celler kan känna igen bakterier som kommit in i juvret och slå larm genom att sätta igång en inflammationsreaktion (mastit). Denna reaktion leder bland annat till att andra celler, som kan äta upp och döda bakterier, vandrar in i juvret och mjölken från blodkärlen. Till cellernas hjälp ansamlas även bland annat antikroppar och enzymer som direkt kan döda bakterier eller som kan hjälpa de vita blodkropparna att döda bakterier. När bakterierna är döda kan olika celler och inflammationsämnen bidra till att reparera skadad vävnad så att funktionen återgår till det normala.

Förmågan att motstå juverinfektion, mastitens allvarlighet samt avläkningens resultat beror på hur effektivt juvrets försvar är men påverkas även av bakteriernas sjukdomsegenskaper. Många delar av försvaret är försämrade runt sinläggning och kalvning vilket ökar risken för juverinfektion och mastit under dessa perioder.

 

 
Bild. Försvarsfaktorer i juvret (humoral = löslig; leukocyter = vita blodkroppar; blå cirklar = bakterier).

 

Fördjupning
Läs mer i dokumentet ”Kojuvrets försvar mot infektioner”.


Senast uppdaterat 2024-02-02