Kronisk förträngning av spenkanal och/eller spencistern


Symtom och förekomst

Symtomen varierar beroende på var skadan sitter och omfattningen av skadan. I värsta fall kan spencistern och spenkanal vara sammanläkta så att mjölken inte kan komma ner i spencisternen. I andra fall kan man känna granulationsvävnad i form av pålagring eller polyper på insidan av spencisternen eller förhårdnader längs med spenkanalen. Det är oklart hur vanliga dessa skador är. Det är stor risk att mjölkningen påverkas negativt och att risken för juverinfektion och mastit ökar.

Orsaker

Ärrvävnad till följd av äldre eller kronisk traumatisk skada i spenen orsakad av till exempel spentramp, slitage vid maskinmjölkning eller spensugning.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är enbart aktuell om man misstänker mastit. Vilka åtgärder man väljer beror på placering av skadan, dess omfattning och påverkan på mjölkningen. I allvarliga fall är det oftast inte möjligt att åtgärda skadan utan rekommendationen blir att sinlägga juverdelen tills vidare och att kon senare går till slakt. Väl avgränsade polyper eller liknande på insidan av spencisternen kan avlägsnas kirurgiskt via spenkanalen eller via ett snitt genom spenväggen. Förträngning av spenkanalen åtgärdas helst genom att sinlägga den drabbade juverdelen. Eventuellt kan man försöka vidga spenkanalen trubbigt eller kirurgiskt men prognosen för ett sådant ingrepp är tveksam. Denna typ av skador förebyggs genom att ta bort riskfaktorer för spenskador av alla sorter.

Fördjupning
Läs mer om ”Trögmjölkade spenar”, ”Spensugning” och ”Spentramp” på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-12