Om mastit


Mastit (juverinflammation) är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor och är en komplex sjukdom med många faktorer inblandade.

Mastit är kroppens försvarsreaktion på en skada i juvervävnaden. Sådan skada orsakas oftast av bakterier som infekterat juvret. Symtomen vid mastit varierar beroende på skadans omfattning. Vid subklinisk mastit finns inga synbara symtom i mjölk och juver (upptäcks oftast genom undersökning av antalet celler i mjölken) men vid klinisk mastit kan man till exempel se flockor i mjölken ofta i kombination med svullnad i juvret samt ibland feber och nedsatt aptit med mera. Mastit kan också indelas i akut och kronisk form beroende på om sjukdomen pågått kort respektive lång tid.

 
Bild. Mastit kan yttra sig på olika sätt. Vid subklinisk mastit syns inga förändringar på mjölk eller juver (vänster) men vid klinisk mastit syns ofta både mjölkförändringar och svullnad i juvret (höger). Foto: Bengt Ekberg, SVA.              


Senast uppdaterat 2024-02-02