Juversår


Symtom och förekomst

Juversår är hudskador hos mjölkkor som främst förekommer mellan juverhalvorna vid främre anfästningen av juvret. I en svensk undersökning från 2014-2015 hade 29 procent av korna någon form av juversår. Förekomsten varierade kraftigt mellan besättningar. Juversår kan variera i utseende och omfattning från lindriga fukteksem till kraftiga (Bild) sår med varbildning. De är vanligare bland SRB-kor än holstein-kor, vanligare bland äldre än hos yngre kor och vanligare bland högproducerande kor. Juvrets form har betydelse och en stark främre anfästning är skyddande mot juversår.


Bild. Exempel på kraftigt juversår i övergången mellan juver och bukvägg. Foto: Karin Persson Waller, SVA.

Orsaker

Grundorsaken är oklar och det är osäkert om det finns en infektiös orsak eller inte. Studier pågår med syfte att identifiera orsaker och riskfaktorer för sjukdomen.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Juversår är ofta långvariga och kan vara svårbehandlade. Det finns ingen behandling med bevisad effekt. Rekommendationen är att tvätta rent ordentligt och applicera sprej eller salva med antibakteriell komponent i kombination med mjukgörande medel. Om kon är allmänpåverkad bör allmänbehandling med antibiotika övervägas.

Fördjupning
Läs mer på följande sida: http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/juversar-notkreatur


Senast uppdaterat 2019-06-13