Behandling med interna spenförslutare vid sinläggning


Behandling med interna spenförslutare 

Med sinläggning avses den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin, dvs innan man helt slutar att mjölka kon. Denna period är viktig för juverhälsan eftersom risken för juverinfektion och efterföljande mastit ökar. Dessa infektioner kan ibland finnas kvar i juvret under hela sinperioden och leda till klinisk mastit vid/strax efter kalvning då immunförsvaret är extra nedsatt. Läs mer om riskfaktorer i samband med sinläggning och om goda rutiner vid sinläggning. En viktig riskfaktor är mjölkproduktionen innan sinläggning varför sinläggningsrutiner som minskar produktionen är viktiga.  

Som avslutning på sinläggningsperioden kan det vara aktuellt att sintidsbehandla vissa kor som har subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret. Detta görs för att minska antalet kor med smittsamma juverinfektioner i besättningen och kan minska risken att friska kor smittas. 

I vissa besättningar (främst om det finns juverhälsoproblem på grund av miljöbakterier) kan det även vara aktuellt att skydda juvret från juverinfektioner genom att behandla juvret med så kallade interna spenförslutare. Dessa är antibiotikafria juvertuber som innehåller en substans (vismutsubnitrat) som agerar som en konstgjord plugg i spenen och spenkanalen som förhindrar bakterier att ta sig in i juvret. Interna spenförslutare är tänkta att förebygga infektioner i juvret under sintiden. 

Innehållet i en juvertub sprutas in i en juverdel via spenkanalen efter sista mjölkningen innan sintiden. Normalt behandlas alla fyra juverdelar på de kor som är aktuella för behandlingen. Det är viktigt med noggrann rengöring av spenspetsen innan införandet av spenförslutaren så att inte bakterier förs in i juvret. Innehållet sitter kvar i spenen under hela sintiden och mjölkas ut, för hand, i samband med kalvningen. Spenförslutare anses bäst förebygga juverinfektioner med så kallade miljöbundna bakterier.

Behandling med spenförslutare är främst aktuellt i besättningar med högt smittryck från miljöbundna juverbakterier under sintiden och används främst till kor med lågt celltal (dvs juverhälsoklass 0-2). 

Rekommendationer för behandling av mjölkkor med intern spenförslutare vid sinläggning har nyligen (2021) tagits fram och finns tillgängliga på både svenska och engelska. De baseras bland annat på en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare om rutiner och rådgivning (se länk under Fördjupning nedan).

Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för behandling av mjölkkor med intern spenförslutare vid sinläggning.
Read more about Recommendations for treatment of dairy cows with internal teat sealants at drying-off.
Läs mer om resultaten från enkätundersökningen i "Herd routines and veterinary advice related to dry-cow therapy and treatment with internal teat sealants in dairy cows
Läs mer om enkätundersökningen "Slutrapport: 
Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor"
Läs mer om "Sintidsbehandling" på denna webbplats.
Läs mer om förebyggande av juverinfektion och mastit vid sinläggning och sinperiod
Läs mer om Rekommendationer för sintidsbehandling av mjölkkor med antibiotika.
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/
 


Senast uppdaterat 2024-02-04