Stångningsskador


Symtom och förekomst

Varierande grad av svullnad och ömhet på utsidan av juvret med eller utan skador i huden och blod i mjölken bland kor som går i grupp (sker troligen oftast i samband med betessläpp eller omgrupperingar). Oftast är CMT normalt till att börja med men risken för juverinfektion och mastit ökar vid dessa skador.

Orsaker

Stångning i samband med rangordningskonflikter bland grupphållna kor.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Undersökning av CMT och mjölkprov för bakteriologisk undersökning. Beror på skadans omfattning men vanligtvis görs ingen åtgärd. Eventuellt kan det vara aktuellt att placera djuret i sjukbox en tid och behandla med NSAID. Om det är mycket blod i mjölken kan det vara aktuellt att minska antalet mjölkningar för att få stopp på blödningen (se Blod i mjölken). Det är viktigt att vara uppmärksam på om mastit tillstöter.

Fördjupning
Läs mer om "Blod i mjölken” på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2019-06-13