Kalvning


Ur juverhälsosynpunkt är dygnen runt kalvning viktigast i hela mjölkperioden eftersom både det allmänna och det lokala (juvret) immunförsvaret är nedsatt och risken för juverinfektioner är hög.

Det är vanligt att kvigor och kor kalvar in med klinisk mastit. De juverinfektioner som orsakat mastiten kan ha skett i samband med kalvning men kan också ha sitt ursprung tidigare under dräktigheten eller ha skett i samband med sinläggningen. Sådana infektioner kan ligga slumrande i juvret men brukar blossa upp i samband med kalvning på grund av att det hämmade immunförsvaret gör att bakterierna kan växa till mer ohämmat än under andra perioder.

Orsaker till försämrat allmänt immunförsvar är främst faktorer som hämmar immuncellernas funktion som till exempel hormonella förändringar, stress och ämnesomsättningsrubbningar. Orsaker till försämrat lokalt försvar är främst faktorer som ökar risken för att genomsläppligheten i spenkanalerna ökar som till exempel juverödem och kalvningsförlamning.

Specifika faktorer som ökar risken för juverinfektion och klinisk mastit är bland annat kofaktorer som mjölkläckage, juverödem, utdragen kalvning och kalvningsförlamning. Dessutom innebär dålig hygien i närmiljön en ökad risk för juverinfektion. 


Bild. God hygien i kalvningsboxen är mycket viktigt för juverhälsan. Foto: Bengt Ekberg, SVA.


Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Läs mer om "Juvrets försvar" på denna webbplats.
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-03