Bakteriella hudsjukdomar


Symtom och förekomst

Huden på spenar och juver kan drabbas av olika bakteriella infektioner med varierande bakgrund och symtom. Hur vanliga dessa är bland mjölkkor är dock inte känt. Exempel på sådana sjukdomar är när redan befintliga hudskador/sprickor infekteras med bakterier genom kolonisering av bakterier från närliggande hud eller genom överföring av bakterier från andra hudsår när djuret slickar på såren. Dessa fall kan yttra sig som variga sår eller eksemliknande förändringar. Det finns också rapporter om diffust spridda rödaktiga eksem med små varblåsor, som övergår i krustor på grund av stafylokockinfektion (sk impetigo), vilka kan vara spridda i huden. En annan typ av skada kallas ”black spot” (Bild) och yttrar sig som nekrotiska lesioner runt spenkanalens mynning. I många av ovannämnda fall blir spenarna ömmande varför mjölkning kan försvåras. I de flesta fall ses ingen allmänpåverkan men sådan kan uppstå vid allvarliga fall.


Bild. Black spot vid spenkanalens mynning. Foto: Teat Club International.


Orsaker

Irritation av huden kan ha många orsaker såsom exponering för sol, vind, kyla, flugor eller användning av spendopp/-sprej utan mjukgörande medel. De bakteriearter som vanligen infekterar sår i huden på juver och spenar är till exempel Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae och Trueperella pyogenes. Black spot orsakas av infektion med Fusobacterium necrophorum som en följd av skada på spenspetsen troligen orsakad av exponering för alltför högt vakuum vid spenspetsen under maskinmjölkning. Impetigo orsakas troligen av små hudirritationer som infekteras av Staphylococcus aureus.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Svabbprov från sår för bakteriologisk undersökning kan ge värdefull information. Vid lindriga fall kan det räcka med försiktig sårtvätt med mild sårlösning. Spendopp/-sprej som innehåller antibakteriella och mjukgörande ingredienser kan användas. Vanligtvis behövs inte antibiotikabehandling men om djuret har allmänna symtom, till exempel feber, rekommenderas allmänbehandling med bensylpenicillin. Djuret bör hållas i box med rikligt med rent och torrt strö och såren bör skyddas mot flugor. För att minska risken för förvärrade problem och för att förebygga att fler djur drabbas måste orsaken till problemen identifieras och undanröjas. Vid black spot är det extra viktigt att se över mjölkningsanläggningens funktion. För att undvika hudskador/sprickor är det viktigt att huden hålls mjuk genom att till exempel använda spendopp/-sprej och juversalva med mjukgörande medel.

Fördjupning
Läs mer på följande sida:
http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/spensjukdomar-orsakade-av-infektioner-notkreatur
 


Senast uppdaterat 2024-02-12