Brustna/uttänjda juverligament


Symtom och förekomst

Om juvrets upphängning, främst yttre och inre ligamenten, försvagas ändras juvrets form mer eller mindre markant. Den vanligaste förändringen är uppkomst av hängjuver vilket vanligen sker gradvis över tid och därför är vanligare hos äldre kor. I allvarliga fall hänger spenarna långt nedanför haserna vilket ökar risken för spentramp. I ovanliga fall kan de inre (mediala) ligamenten plötsligt försvagas kraftigt eller brista helt. I dessa fall blir underdelen på juvret konvex och spenarna pekar rakt ut åt sidorna. Eventuellt kan allvarliga bristningar leda till blod i mjölken.


Bild. Hängjuver är ett vanligt symtom på uttänjda ligament. Foto: Bengt Ekberg, SVA.
 

Orsaker

Gradvis eller hastigt uppkommande försvagning/bristning av fibrer i upphängningsapparatens ligament av okänd anledning.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Det finns inga åtgärder man kan göra för att behandla dessa skador. I allvarliga fall rekommenderas vanligen slakt. I mindre allvarliga fall är det lämpligt att använda juverhållare för att minska risken för spentramp. Hängjuver kan förebyggas genom avel för bra juverform.

Fördjupning
Läs mer i följande dokument: ”Juvrets anatomi och fysiologi”.

 


Senast uppdaterat 2024-02-12