Sinläggning


Sinläggning och juverhälsa

Med sinläggning avses den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin, dvs innan man helt slutar att mjölka kon. Denna period är viktig för juverhälsan eftersom risken för juverinfektion och efterföljande mastit ökar. Dessa infektioner kan ibland finnas kvar i juvret under hela sinperioden och leda till klinisk mastit vid/strax efter kalvning då immunförsvaret är extra nedsatt. Läs mer om riskfaktorer i samband med sinläggning här. En viktig riskfaktor är mjölkproduktionen innan sinläggning varför sinläggningsrutiner som minskar produktionen är viktiga.  

Som avslutning på sinläggningsperioden kan det vara aktuellt att sintidsbehandla vissa kor som har subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret (läs mer under Sintidsbehandling). Detta görs för att minska antalet kor med smittsamma juverinfektioner i besättningen och kan minska risken att friska kor smittas. 

I vissa besättningar (främst om det finns juverhälsoproblem på grund av miljöbakterier) kan det vara aktuellt att skydda juvret från juverinfektioner genom att behandla juvret med så kallade interna spenförslutare (läs mer under Behandling med interna spenförslutare). Dessa är antibiotikafria juvertuber som innehåller en substans som agerar som en plugg i spenen och spenkanalen. 

Så lyckas du med sinläggningen - nya rekommendationer

Nya rekommendationer för rutiner vid sinläggning och sinperiod för mjölkkor har nyligen (2021) tagits fram och finns på både svenska och engelska. Dessa baseras bland annat på en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare om rutiner och rådgivning för sinläggning, sinperiod och sintidsbehandling som gjordes i slutet av 2019.

En föreläsning som berättar om projektet och rekommendationerna hittar du via denna länk:
Goda rutiner för sinläggning och sinperiod.

Här presenteras en kortversion av rekommendationerna (den fullständiga versionen hittar du via länk under Fördjupning nedan). 

Kortversion - Rekommendationer för sinläggning och sinperiod 

 • Skriv ner besättningsspecifika rutiner för sinläggning och sinperiod.
 • Planera sinläggningen så att
  • sinperioden blir 6 - 8 veckor
  • kon inte mjölkar mer än 10 - 15 kg/dygn vid starten på sinläggningen
 • Under sinläggningen ska kon
  • mjölkas med förlängt intervall baserat på dygnsavkastningen enligt tabell (se dokument med fullständiga rekommendationer) 
  • alltid ha en ren och torr liggyta
  • placeras i separat avdelning för att underlätta möjlighet till restriktiv utfodring
  • få en foderstat utan kraftfoder men med minst 4 kg torrsubstans vallensilage samt fri tillgång till vatten, halm och mineralfoder
 • Eventuell behandling med sintidsantibiotika eller interna spenförslutare ska göras efter sista mjölkningen (se separata rekommendationer)
 • Efter sinläggningen ska kon
  • få normal sintidsfoderstat
  • flyttas till separat stall/stalldel
  • kontrolleras för tecken på mastit och spenarna doppas morgon och kväll under 14 dagar
 • Under sinperioden samt vid/strax efter kalvning ska kon
  • alltid ha en ren och torr liggyta
  • inte utsättas för stressfaktorer som överbeläggning och omgrupperingar
  • grupperas efter juverhälsa
 • Under de tre sista veckorna innan kalvning ska kon
  • få vänja sig till mjölkkornas foderstat
  • få mineraler med hänsyn till foderstatens katjon-anjonbalans
  • kontrolleras för tecken på mastit och spenarna doppas dagligen
 • Efter kalvning bör besättningens rutiner utvärderas genom att
  • regelbundet sammanställa och följa upp juverhälsan 

  
Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för rutiner vid sinläggning och sinperiod för mjölkkor från 2021.
Read more about Recommendations for routines at drying-off and the dry period for dairy cows from 2021.
Läs mer om resultaten från enkätundersökningen i "Herd routines and veterinary advice related to drying-off and the dry period of dairy cows"
Läs mer om enkätundersökningen "Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor" från 2021.
Läs mer om "Sintidsbehandling" på denna webbplats.
Läs mer om "Behandling med interna spenförslutare" på denna webbplats.
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-04