Mastiter som inte ska behandlas med antibiotika


Mastiter som har ett långvarigt förlopp, det vill säga kroniska mastiter, har ofta för dålig utläkning för att en antibiotikabehandling ska vara motiverad. Detta gäller både kliniska och subkliniska mastiter.

Mastiter som orsakas av penicillinresistenta stafylokocker, Escherichia coli eller andra bakteriearter som svarar mycket dåligt på antibiotika ska i normalfallet inte behandlas med antibiotika.

Mastit som inte orsakas av bakterier ska inte behandlas med antibiotika.

Fördjupning
Läs mer i "Sveriges Veterinärförbunds riktlinjer för antibiotikaanvändning till nötkreatur och gris" här:
https://www.svf.se/media/segp21ok/abriktlinjer-no-tkreatur-och-gris-rev2019.pdf#/media/media/edit/11574


Senast uppdaterat 2024-02-04