Litteratur om mastit


Det finns många vetenskapliga artiklar publicerade om mastit hos mjölkkor både från studier gjorda i Sverige och i andra länder. En del av dessa finns omnämnda i fördjupningsdokumenten eller på andra webbplatser som det finns länkar till på denna webbplats. Exempel på sådana är sidorna om mastit på www.sva.se. Både på första sidan om mastit på SVA:s hemsida och sidorna som handlar om specifika juverbakterier finns länkar till vetenskapliga artiklar under rubrikerna Läs mer eller Artiklar. Dessa artiklar är främst sådana där personer vid SVA varit medförfattare eller som är fritt tillgängliga via vetenskapliga tidskrifter. 

Det finns också en del läroböcker om mastit men ingen av dessa är producerad i Sverige. Eftersom förhållandena (t ex inhysning, skötsel, lagstiftning, kor, bakterieförekomst och antibiotikaresistens) skiljer mellan länder är det viktigt att tänka på att allt som står i utländska läroböcker inte är relevant för svenska förhållanden.  

Populärvetenskapliga artiklar om mastit hos mjölkkor publiceras bland annat i tidningarna Husdjur och Svensk veterinärtidning. En del av dessa finns omnämnda i fördjupningsdokumenten eller på andra webbplatser som det finns länkar till på denna webbplats till exempel sidorna om mastit på www.sva.se

Spjuverbloggen är en blogg från SVA som publicerar populärvetenskapliga texter om juverhälsa. Du kan nå den via följande länk: https://www.sva.se/spjuverbloggen/ 

Exempel på läroböcker om mastit (nyast-äldst)
Moroni P, Welcome F, Addis MI, Cole J, Ruegg PL. Instant Insights: Mastitis in dairy cattle. 2021. Burleigh Dodds Science Publishing, UK/USA.
Hulsen J, Lam T, Schukken YH. 2017. Juversignaler. En praktisk guide till bättre juverhälsa i mjölkkobesättningar. Hushållningssällskapet. Nederländerna.
Laboratory handbook on bovine mastitis. 2017. 3rd edition. National Mastitis Council, USA.
Current concepts of bovine mastitis. 2016. 5th edition. National Mastitis Council, USA.
Blowey R, Edmondson P. Mastitis control in dairy herds. 2010. 2nd edition. CAB International, Storbritannien.
Sandholm M, Honkanen-Buzalski T, Kaartinen L, Pyörälä S. The bovine udder and mastitis. 1995. University of Helsinki, Finland.

 


Senast uppdaterat 2024-02-13