Olika typer av mastit


Det finns olika typer av mastit. För att underlätta beslut om prognos och behandling är det viktigt att ställa rätt diagnos, det vill säga avgöra vilken typ av mastit som en ko har. En sådan diagnos bygger på bedömning av symtom, duration (varaktighet) och om det är troligt att det finns en juverinfektion eller inte. Beroende på symtom delas mastiterna in i subkliniska och kliniska mastiter. De senare kan även delas in i lindriga, måttliga och höggradiga beroende på grad av symtom. Beroende på duration (hur länge mastiten har funnits i juvret) delas mastiterna in i akuta (kortvariga) eller kroniska (långvariga). Till sist delas mastiterna in i infektiösa eller icke-infektiösa beroende på om mastiten orsakas av juverinfektion eller av något annat som till exempel yttre trauma (t ex spark eller stångning).


Bild. Vid subklinisk mastit (vänster) syns inga förändringar i mjölk eller juver men vid klinisk mastit (höger) syns ofta både mjölkförändringar och svullnad i juvret. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

 

Fördjupning
Läs mer i ”Mastit hos mjölkkor – definitioner och nomenklatur” på följande sida:
https://www.sva.se/media/jc2ongde/lathund-mastitnomenklatur.pdf


Senast uppdaterat 2024-02-02