Kalvar


Den unga kalven är känslig för infektionssjukdomar som leder till diarré och luftvägsproblem. Sådana sjukdomar kan i sin tur leda till försämrad hälsa senare i livet, sämre tillväxt och sämre produktion när kvigan blir en mjölkproducerande ko. Det är därför mycket viktigt att ha rutiner, till exempel råmjölksutfodring, som gör att kalvarna håller sig friska och växer bra.  

Skötseln av kvigkalvarna kan även påverka juverhälsan senare i livet. Om kalvarna till exempel får mjölk från kor med höga celltal eller klinisk mastit finns det risk att juverbakterier överförs till kalven. Risken för konsekvenser för juverhälsan är troligen störst om man ger mjölk från kor som har juverinfektion med Staphylococcus aureus eller Streptococcus agalactiae till kalvar som går i grupp eftersom det inte är ovanligt att kalvar suger på varandra. Dessa bakterier är kända för att vara extra smittsamma. Om kalvarna suger på spenarna på varandra finns det dels risk att överföra juverbakterier direkt till spenarna men också risk att spenvävnaden skadas. Bild. Diarré hos den unga kalven kan leda till sämre hälsa och sämre mjölkproduktion. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Läs mer om "Spensugning" på denna webbplats.
Läs mer om kalvar och kalvhälsa på 
Kalvportalen.se
Läs mer om råmjölk och kalvhälsa här:
https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/diarre-hos-smakalvar/ramjolk-och-kalvhalsa


Senast uppdaterat 2024-02-03