Laktationscykeln


Juvrets utveckling under laktationscykeln

Med ordet laktationscykel menas alla olika stadier i juvrets funktion från kalvning till kalvning. Viktiga delar av denna cykel är råmjölksperioden, mjölkperioden (laktationen), sinläggningen och sinperioden. Strax före kalvning startar produktionen av råmjölk (kolostrum). Råmjölken är livsviktig för den nyfödda kalven och innehåller bland annat antikroppar som kan skydda kalven mot virus- och bakterieinfektioner. I och med att mjölkproduktionen successivt kommer igång efter kalvningen förändras mjölkens sammansättning och redan 3 till 4 dagar efter kalvning kan mjölken levereras till mejeriet. Längden på mjölkperioden varierar bland annat beroende på om kon blir dräktig igen eller inte. Laktationen hos svenska kor är vanligen 10 till 11 månader lång. Ungefär 6-8 veckor före nästa kalvning sinläggs kon vilket innebär att mjölkproduktionen upphör för att juvret ska få en viloperiod inför nästa kalvning.     


Bild. Laktationscykeln - en beskrivning av ungefärliga tidsperioder för de viktigaste perioderna.

 

Fördjupning
I dokumentet ”Laktationsfysiologi från kalvning till kalvning” kan du läsa mer om laktationscykeln.
Läs mer om sinläggning och sinperiod i dokumentet "Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor"

 


Senast uppdaterat 2024-02-02