Nykalvade kor


Nykalvade kor och juverhälsa

Förekomsten av klinisk mastit är högst under de första veckorna efter kalvning. En del orsaker till detta är samma som de vid kalvning som till exempel det hämmade immunförsvaret runt kalvning. Immunförsvaret är inte helt återställt förrän 2-3 veckor efter kalvning. Under de första veckorna efter kalvning tillkommer dock risken för ytterligare stressfaktorer som omgruppering, utfodringsrelaterade ämnesomsättningsstörningar och mjölkningsrelaterad smittöverföring mellan kor. 

Så får du friska nykalvade kvigor - nya rekommendationer 

Hösten 2021 presenterade SVA och Växa Sverige rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor. Rekommendationerna omfattar områden i kvigans liv, från kalv till kalvning, som är viktiga för juverhälsan. De baseras på resultat från flera svenska forskningsprojekt men även på internationella rön och presenteras i detalj på sidan om Dräktiga kvigor.
 

Så får du friska nykalvade kor

Under de första veckorna efter kalvning är det viktigt att sköta om korna på ett bra sätt. Råd om hur man bör göra under de första 1-2 dagarna efter kalvning ges under fliken Kalvning. Här fokuseras istället på tiden 2-21 dagar efter kalvning.

Det är viktigt att dessa kor erbjuds en lugn och stressfri miljö. Detta är extra viktigt för förstakalvare. För att korna ska få en så bra start som möjligt på laktationen behöver de:
- Tillgång till mjuk och torr liggplats.
- God tillgång till foder.
- God näringsbalans.
- Bra mjölkningsrutiner med jämna intervall.
- Jämn produktionsökning.
- Minimalt med stressfaktorer.
- Gott smittskydd.

Fördjupning
Läs mer om Riskfaktorer hos nykalvade kor på denna webbplats.
Läs mer om skötselrutiner för nykalvade kor här:
Standardrutin efter kalvning - Växa
s mer i dokumentet "Hur kan mastit hos mjölkkor förebyggas". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-04