Vaccinering


Forskning rörande utveckling av vacciner mot juverinfektioner som leder till mastit hos mjölkkor har pågått under lång tid. Den stora variationen bland bakterier som kan orsaka mastit är en viktig anledning till att framgångarna med dessa vacciner har varit begränsade. 

I dagsläget finns två vaccin kommersiellt tillgängliga i Sverige. Det ena riktas mot stafylokocker och Escherichia coli medan det andra riktas mot Streptococcus uberis. I en studie av effekten av det först nämnda vaccinet i två svenska besättningar med problem med mastiter orsakade av Staphylococcus aureus sågs dock ingen statistiskt säkerställd skillnad i juverhälsa mellan vaccinerade och ovaccinerade kor. Det finns ingen svensk studie som undersökt effekten av vaccin mot Streptococcus uberis.


Fördjupning
Läs mer om vaccination mot Staphylococcus aureus-mastit i en studie i två svenska besättningar här: 
https://www.sva.se/media/55aiv2k1/landin-et-al-2015.pdf


Senast uppdaterat 2024-02-04