Vaccinering


Forskning rörande utveckling av vacciner mot juverinfektioner som leder till mastit hos mjölkkor har pågått under lång tid. Den stora variationen bland bakterier som kan orsaka mastit är en viktig anledning till att framgångarna med dessa vacciner har varit begränsade. 

I dagsläget finns ett vaccin kommersiellt tillgängligt i Sverige. Detta riktas mot stafylokocker och Escherichia coli. I en studie av effekten av detta vaccin i två svenska besättningar med problem med mastiter orsakade av Staphylococcus aureus sågs dock ingen statistiskt säkerställd skillnad i juverhälsa mellan vaccinerade och ovaccinerade kor.


Fördjupning
Läs mer om vaccination mot Staphylococcus aureus-mastit i en studie i två svenska besättningar här: 
https://www.sva.se/media/55aiv2k1/landin-et-al-2015.pdf


Senast uppdaterat 2020-04-22