Kalvar


Kalvar och juverhälsa

Den unga kalven är känslig för infektionssjukdomar som leder till diarré och luftvägsproblem. Dessa sjukdomar kan leda till försämrad hälsa senare i livet och även sämre produktion när kvigan blir en mjölkproducerande ko. 

Skötseln av kvigkalvarna kan påverka juverhälsan senare i livet. Om kalvarna får mjölk från kor med mastit kan juverbakterier överföras till kalven. Risken är troligen störst om man ger sådan mjölk till kalvar som går i grupp eftersom det inte är ovanligt att kalvar suger på varandra. Om kalvarna suger på spenarna finns risk att juverbakterier överförs direkt till spenarna men också risk att spenvävnaden skadas. 

Så får du friska kalvar

Grunden för kalvens hälsa är att den får i sig tillräckligt med antikroppar och andra viktiga näringsämnen via råmjölken. För att lyckas med detta bör man:
- Mjölka ur kon senast 6 timmar efter kalvning.
- Endast ge råmjölk från första urmjölkningen till kalven.
- Ge kalven sin första råmjölk så tidigt som möjligt efter födelsen.
- Alltid ge kalven två manuella givor råmjölk under det första levnadsdygnet.
- Kontrollera antikroppshalten på råmjölken och endast frysa in råmjölk med godkänd kvalitet.
- Se till att råmjölken håller 37-39 °C vid utfodring.

Ge inte mjölk från kor med höga celltal till kvigkalvar som går i gruppbox och framför allt inte från kor som har juverinfektion med Staphylococcus aureus eller Streptococcus agalactiae.

Undvik spensugning genom att se till att kalvarnas sugbehov blir tillfredsställt.

Mål att uppnå för kalvarna:
- Totalproteinkoncentration i blodprov från 5 kalvar vid 2-7 dagars ålder: över 55 g/l.
- Kalvdödlighet 1-60 dagar: under 0,5 %.
- Kalvar av raserna SRB och SH: Vikt vid avvänjning 90 kg motsvarande 1 m bröstomfång och 90 cm i mankhöjd.
- Kalvar av raserna jersey och SKB: Vikt vid avvänjning 70 kg motsvarande 80 cm i mankhöjd.


Bild. Råmjölksgivan är mycket viktig för kalvens hälsa och ges lämpligen med nappflaska. Foto: Ann-Christin Olsson, Tidningen Husdjur (bilden är beskuren)


Fördjupning
Läs mer om Riskfaktorer för kalvar på denna webbplats.
Läs mer om kalvar och kalvhälsa på Kalvportalen.se
Läs mer om "Spensugning" på denna webbplats.
Läs mer om skötsel av kalvar här:
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/SOP/standardrutin-kalv/
Läs mer om råmjölk och utfodring av kalvar här:
https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/diarre-hos-smakalvar/ramjolk-och-kalvhalsa 


Senast uppdaterat 2021-03-31