Medfödda missbildningar


Symtom och förekomst

Kvigor kan ha medfödda missbildningar i juvret av varierande grad. Vissa är ganska vanliga (extraspenar) medan andra är ovanliga. En del missbildningar kan ses direkt efter födseln (extraspenar) medan andra kanske inte upptäcks förrän vid kalvning då kvigan ska mjölkas för första gången. Exempel på den senare typen av förändringar är att det inte finns någon spenkanal (mjölk finns i spen-/juvercistern) eller att det finns ett membran i övergången mellan spen-/juvercisterner (kallas ibland ”högt membran”; mjölk finns i juvercisternen men inte i spencisternen). Det finns också fall där det inte finns någon spencistern alls.

Orsaker

Orsaken till dessa missbildningar är att något gått fel i embryoutvecklingen. Dessa fall måste skiljas från skador på spenen (ffa sammanväxningar som känns som ärrvävnad) som kan ske under uppväxten på grund av spensugning eller andra trauman.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

I litteraturen finns kirurgiska ingrepp beskrivna för att till exempel åtgärda högt membran. Risken för komplikationer bedöms dock vara stor varför man vanligen inte gör några åtgärder. Beroende på hur många juverdelar som är drabbade kan kvigan bli trespent alternativt slaktas. Se speciell sektion för åtgärder vid extraspenar. Djurägaren bör rapportera missbildningar (mer information finns på www.vxa.se).

Fördjupning
Läs mer om "Extraspenar/övertaliga spenar" på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-12