Sintidsbehandling


Sintidsbehandling med antibiotika går till som så att långtidsverkande antibiotika, som finns i så kallade juvertuber, sprutas upp i juvret via spenkanalen efter noggrann rengöring av spenspetsen efter sista mjölkningen i samband med sinläggning. Alla fyra juverdelar behandlas. Antibiotikan får sedan verka under delar av sinperioden. Eftersom karenstiden är lång måste det vara minst 6 veckor till kalvning när behandlingen görs. 


Bild. Sintidsbehandling görs med hjälp av juvertuber direkt i juvret. Foto: Therese Selén, SVA.

 

I Sverige tillämpar vi selektiv sintidsterapi. Det betyder att endast kor med subklinisk mastit som har infektion med penicillinkänsliga bakterier sintidsbehandlas. I många andra länder behandlas däremot alla kor rutinmässigt vid sinläggning (så kallad blanket therapy), sjuka som friska, men detta är inte tillåtet i Sverige. Flera av dessa länder har dock på senare år börjat gå över till selektiv sintidsbehandling.

Det vanligaste sättet att välja ut kor som kan vara aktuella för sintidsbehandling är att använda juverhälsoklass (JHKL). Kor som har JHKL 0-2 är sannolikt friska och behandlas ej. Kor som har JHKL 3-8 bör undersökas bakteriologiskt och eventuell behandling bestäms utifrån celltalskurva och odlingsfynd. Kor i JHKL 9 är inte aktuella för behandling eftersom prognosen för tillfrisknande är då dålig.

Sintidsbehandling har ingen effekt på nyinfektioner runt kalvning varför det är viktigt att kontrollera juverhälsan efter kalvning till exempel genom CMT-undersökning så man placerar kon rätt i mjölkningsordningen.

Ur resistenssynpunkt är sintidsbehandling med antibiotika att föredra framför laktationsbehandling. Det beror främst på två saker. Det sinlagda juvret är ett slutet rum och ingen antibiotika kommer ut via mjölken till kalvar eller ut i miljön. Svenska studier har visat att kalvar som får råmjölk från sintidsbehandlade kor inte har fler antibiotikaresistenta tarmbakterier än andra kalvar. Dessutom är det bara juvret som behandlas vid sintidsbehandling till skillnad mot vid en intramuskulär behandling då hela kon, och hela dess normalflora i tarmen och på huden, behandlas.

Råmjölk från kor som antibiotikabehandlats vid sinläggning kan ges till kalvar.

Fördjupning
Läs mer i "Mastit hos mjölkkor - antibiotikabehandling" på följande sida: 
https://www.sva.se/media/kggl0g0t/lathund-antibiotikabehandling.pdf
Läs mer i "Sveriges Veterinärförbunds riktlinjer för antibiotikaanvändning till nötkreatur och gris" här:
https://www.svf.se/media/segp21ok/abriktlinjer-no-tkreatur-och-gris-rev2019.pdf#/media/media/edit/11574
Läs mer om Regler och riktlinjer för behandling på denna webbplats. 


Senast uppdaterat 2020-12-01