Värmestress


Värmestress uppstår när kons förmåga att göra sig av med överskottsvärme överskrids och när kons kroppstemperatur lämnar den termoneutrala zonen. En vuxen kos termoneutrala zon är mellan minus 15 ºC och plus 25 ºC. Högre omgivningstemperatur kommer således att leda till värmestress, men luftfuktigheten har också betydelse och därför används ofta ett så kallat THI-index för att beskriva när kon riskerar att drabbas av värmestress. Kors ämnesomsättning producerar mycket värme och högproducerande kor är känsligare för värmestress än lågproducerande kor.

Värmestress leder (som all stress) till att kons immunförsvar sänks och att hon blir mer mottaglig för infektioner. Som ett resultat av värmestress ses därför ofta ett förhöjt celltal vilket i Sverige ofta kallas sommartoppen, eftersom vi ser en stigning av det nationella tankcelltalet under sommarmånaderna.

Värmestress motverkas bland annat genom att kyla ner kon i form av skugga, fri tillgång på vatten samt med fläktar och duschar.

Fördjupning
Läs mer om värmestress och hur den kan förebyggas här: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/varmestress/ 


Senast uppdaterat 2020-11-30