Hyperkeratos/utkrängda spenkanaler


Symtom och förekomst

Vid hyperkeratos (kallas ibland utkrängda spenkanaler) ses en varierande grad av förtjockning i vävnaden runt spenkanalen som tar formen av en ring (Bild). Förändringarna kan graderas beroende på omfattningen av förtjockningen och om ringen är mjuk eller skrovlig. Lindriga former av hyperkeratos är vanliga. Vid allvarliga fall av hyperkeratos och speciellt om ringen är skrovlig ökar risken för juverinfektion och mastit.


Bild. Exempel på skrovlig hyperkeratos i spenkanalen. Foto: Teat Club International.

Orsaker

Orsaken till förändringen är en alltför kraftig tillväxt av keratin som en reaktion på att spenhuden utsätts för alltför stora krafter under mjölkning. Exempel på faktorer under maskinmjölkning som kan öka risken för hyperkeratos är långa påsittningstider eller dåligt fungerande mjölkningsanläggning. Kofaktorer kan också ha betydelse. Risken ökar om kon har långa och spetsiga spenar, är trögmjölkad eller har hög produktion.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är inte aktuell. Specifik behandling är inte aktuell men förändringarna kan läka av om orsakerna till problemet åtgärdas. Skador av denna typ förebyggs genom att följa noggranna mjölkningsrutiner och regelbundet kontrollera anläggningens funktion. För att minska påsittningstiderna är det till exempel viktigt att förstimuleringen är tillräcklig och att avtagningsnivån inte är för låg. Det är också viktigt att spenhuden är i god kondition. Vid behov kan det vara aktuellt att använda spendopp/spensprej med extra hudvårdande egenskaper.

Fördjupning
Läs mer om mjölkning på följande sidor:  
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/SOP/
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/film-mjolka-ratt/


Senast uppdaterat 2024-02-12