Om Juverportalen


Juverportalen är ett samarbetsprojekt mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige och är sedan 2019 en webbplats där information om juvrets funktion och juversjukdomar hos mjölkkor, med tonvikt på mastit (juverinflammation), ska vara samlad under ett tak. Målgruppen är veterinärer och andra rådgivare, studenter, mjölkproducenter och deras personal samt andra personer som vill lära sig mer om juver och juverhälsa.

På Juverportalen ska såväl baskunskap som fördjupat material finnas tillgängligt. En tanke med portalen är att kunskap ska förmedlas på olika sätt till exempel i form av traditionella texter, bilder och rörliga media. All information vilar på vetenskaplig grund och du som användare ska kunna känna dig trygg med att materialet är källgranskat. Framtagningen av portalen finansierades av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Juverportalen uppdateras kontinuerligt. Om du har synpunkter eller förslag på förbättringar är vi tacksamma om du hör av dig!

Kontakta ansvariga via följande epost-adress: juverportalen@sva.se  

Senaste uppdateringar

2024-02-12: Texterna har uppdaterats efter behov.

2023-02-22: Länk till föreläsning om goda rutiner för sinläggning och sinperiod har lagts till (se Förebyggande - sinläggning och sinperiod; Behandling - sintidsbehandling

2023-01-04: Alla texter har uppdaterats efter behov.

2022-12-01: Länk till föreläsning om hur man förebygger mastit hos nykalvade kvigor har lagts till (se Förebyggande - dräktiga kvigor).

2021-12-30: Alla texter har uppdaterats efter behov.

2021-11-22: Nya rekommendationer om förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor och praktisk information om hur man lyckas med varje rekommendation har tagits fram och publicerats på relevanta sidor (se t ex Förebyggande - dräktiga kvigor). Dessa baseras på resultat från flera svenska forskningsprojekt men även på internationella rön.

2021-06-15: Engelska versioner av de nya rekommendationerna om sinläggning, sintidsbehandling med antibiotika och behandling med interna spenförslutare vid sinläggning finns nu tillgängliga på relevanta sidor. 

2021-03-31: Nya rekommendationer om rutiner vid sinläggning och sinperiod, sintidsbehandling med antibiotika och behandling med interna spenförslutare vid sinläggning har tagits fram och publicerats på relevanta sidor (förebyggande, behandling, riskfaktorer). Dessa baseras på ett projekt finansierat av SvarmPat och även projektrapporten "Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor" finns nu tillgänglig på relevanta sidor. 

2020-12-08: Alla texter har uppdaterats efter behov.

2020-05-12: Informationen om "Juversår" under huvudrubriken "Andra juverstörningar" har uppdaterats.

2020-01-13: Underrubrikerna "Forskning om mastit" och "Undervisning om mastit" har lagts till under huvudrubriken "Om mastit". Informationen under "Litteratur om mastit" har uppdaterats.

2019-12-13: Frågor har lagts till under "Testa dig själv". 

2019-08-14: Juverportalen öppnas.


Senast uppdaterat 2024-02-12