Om Juverportalen


Juverportalen är ett samarbetsprojekt mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige och är en webbplats där information om juvrets funktion och juversjukdomar hos mjölkkor, med tonvikt på mastit (juverinflammation), ska vara samlad under ett tak. Målgruppen är veterinärer och andra rådgivare, studenter, mjölkproducenter och deras personal samt andra personer som vill lära sig mer om juver och juverhälsa.

På Juverportalen ska såväl baskunskap som fördjupat material finnas tillgängligt. En tanke med portalen är att kunskap ska förmedlas på olika sätt till exempel i form av traditionella texter, bilder och rörliga media. All information vilar på vetenskaplig grund och du som användare ska kunna känna dig trygg med att materialet är källgranskat. Framtagningen av portalen finansierades av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Juverportalen uppdateras kontinuerligt. Om du har synpunkter eller förslag på förbättringar är vi tacksamma om du hör av dig!

Kontakta ansvariga via: juverportalen@sva.se  

Senaste uppdateringar

2020-05-12: Informationen om "Juversår" under huvudrubriken "Andra juverstörningar" har uppdaterats.

2020-01-13: Underrubrikerna "Forskning om mastit" och "Undervisning om mastit" har lagts till under huvudrubriken "Om mastit". Informationen under "Litteratur om mastit" har uppdaterats.

2019-12-13: Frågor har lagts till under "Testa dig själv". 


Senast uppdaterat 2020-05-12