Ej fungerande juverdel/ar (trespenthet och liknande)


Symtom och förekomst

Denna juverstörning karakteriseras av att mjölkproduktionen är upphörd eller kraftigt nedsatt i en juverdel. Oftast är endast en juverdel påverkad men flera juverdelar kan drabbas. Ofta finns symtom på kronisk mastit i juverdelen. Det är oklart hur vanligt trespenthet eller liknande är i Sverige men enligt en svensk enkätundersökning angav cirka 80 procent av 170 tillfrågade mjölkgårdar att de haft minst en nykalvad kviga som varit trespent/tvåspent under senaste året. Hos nykalvade kvigor är det med andra ord inte ovanligt att någon juverdel inte producerar mjölk som den ska. Fenomenet kan också uppträda hos nykalvade kor eller senare i laktationen. Dessutom kan kvigor kalva in med kraftiga ärrbildningar i en eller flera spenar som gör att det är svårt eller omöjligt att mjölka den juverdelen.

Orsaker

Orsaken är oftast att juverdelen blivit förstörd (kraftig ärrbildning) på grund av en kraftig mastit. I vissa fall, som till exempel nykalvade kvigor och kor, kan orsaken vara en lindrig till måttlig mastit som pågått oupptäckt under lång tid. Spensugning under kvigans uppväxt kan också leda till förstörda spenar eller juverdelar vilket upptäcks vid kalvning. Missbildningar i spenarna kan också innebära att det inte är möjligt att mjölka juvret.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Om möjligt tas mjölkprov för bakteriologisk undersökning. Vanligen görs ingen annan åtgärd. Eventuellt kan kon mjölkas på tre juverdelar en tid men på längre sikt är rekommendationen slakt. I vissa fall där mastit var grundorsaken kan mjölkproduktionen återkomma om kon kalvar igen.

Fördjupning
Läs mer om "Spensugning" och "Medfödda missbildningar" på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-12