Ökat smittryck


De flesta mastiter är ett resultat av att bakterier infekterat juvret genom spenkanalen. Ju fler bakterier som finns i spenens/juvrets omgivning desto större är risken att de kan ta sig in i juverdelen. Exempel på faktorer som kan öka förekomsten av bakterier på juvret är att man mjölkar en ko med juverinfektion före friska kor eller att liggytan är smutsig. Smittrycket i besättningen kan också öka eller förändras genom inköp av kor med juverinfektion.

 
Bild. En smutsig omgivning kan öka risken för mastit. 

Fördjupning
Läs mer under ”Juverinfektioner och juverbakterier” och ”Riskfaktorer” på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-03