Forskning om mastit


Eftersom mastit är en viktig sjukdom pågår flera forskningsprojekt inom området i Sverige.

Varje år sammanställs en lista på pågående projekt i de nordiska länderna med titel och kontaktadresser. En länk till denna lista ges nedan.

Fördjupning
Läs mer om forskning om mastit på Statens veterinärmedicinska anstalt här: 
https://www.sva.se/forskning-och-utveckling/aktuella-forskningsprojekt

Läs mer om pågående nordisk mastitforskning här: Nordic Mastitis Research 


Senast uppdaterat 2024-02-13